Contact

  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

ติดต่อเรา
TRIS Academy

อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 18 ห้อง 1-4, 4A 
เลขที่ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

TEL: 02-032-3000 
FAX : 02-231-3680-82
EMAIL:  trisacademy@tris.co.th

ติดต่อสอบถาม หรือปรึกษาเกี่ยวกับบริการของทริส 
02-032-3000 ต่อ 8400 
สุรเดช จองวรรณศิริ

02-032-3000 ต่อ 8401 
พลอยณิชชา จารุหิรัญสกุล

หรือ กด 0 ติดต่อประชาสัมพันธ์