ปัจจุบันโมเดลการพัฒนาธุรกิจของสตาร์ทอัพได้รับการยอมรับมากขึ้นว่า มิใช่เพียงการสร้างความสำเร็จอย่างรวดเร็วและรุนแรงในเบื้องต้นเท่านั้น แต่ก็พร้อมที่จะสร้างความสำเร็จต่อเนื่องไปยังธุรกิจต่างๆ ได้อย่างไร้ข้อจำกัด

ลองดูตัวอย่างของไลน์ (Line) ที่เราทุกคนรู้จักกันดี คงหาได้ยากในปัจจุบันว่าใครไม่มีไลน์ ซึ่งเราใช้ในการติดต่อสื่อสารอย่างกว้างขวางตั้งแต่เรื่องส่วนตัวจนถึงเรื่องงาน

มาถึงวันนี้ ไลน์ มิได้เป็นเพียงช่องทางการสื่อสารหรือ Line chat อีกต่อไป แต่ได้ขยายผลิตภัณฑ์/บริการออกไปอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของสติกเกอร์ไลน์ การเผยแพร่ข่าวสารของไลน์ทูเดย์ ไลน์ทีวี โทรคมนาคมของไลน์โมบาย การเงินในรูปแบบของไลน์เปย์ การขนส่งและรับซื้อสินค้าผ่านไลน์แมน จนกระทั่งถึงไลน์แท็กซี่ที่เริ่มมีการให้บริการ

เมื่อพิจารณาให้ดีการสร้างความเติบโตในลักษณะของสตาร์ทอัพนี้นั้น จะมุ่งไปยังลูกค้า โดยพยายามสร้างฐานลูกค้าและรักษาลูกค้าให้คงอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจรวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ๆ ให้กับลูกค้า ซึ่งจะมีกระบวนการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ อย่างเป็นระบบ และสร้างส่วนแบ่งตลาดให้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมทั้งประเมินผลสำเร็จเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ให้มีประสิทธิผลมากขึ้นตลอดกระบวนการ

อะไรหรือที่เป็นปัจจัยในการสร้างความได้เปรียบให้กับธุรกิจขนาดเล็กอย่างสตาร์ทอัพที่แน่นอนว่าไม่มีทรัพยากรมากนัก ให้เหนือกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีรากฐานมั่นคง

มองกลับเข้าไปอีกทีที่ทรัพยากร มีบางอย่างที่เราอาจลืมนึกไปถึงสิ่งที่ไม่ได้ปรากฎเป็นรูปธรรม นั่นคือ ค่านิยมหรือ Values ของคนในองค์กรนั่นเอง เรามักเห็นบุคลากรเหล่านั้นทั้งผู้บริหารและพนักงานทั้งหมด เป็นกลุ่มคนที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทต่อเป้าหมายการอยู่รอดและเติบโตที่ดูแล้วจะหนักหนากว่าธุรกิจทั่วไป